AX Forms · AX Tutorial · Dialog Form Tutorial · Form Tutorial

Hướng dẫn: Tạo một form đơn giản sử dụng SimpleListDetails trong Microsoft Dynamics AX 2012 R3

25

I.  Các bước chuẩn bị:

 • Tạo Table

 • Tạo Base Enum

 • Tạo Form

II. Tiến hành

1. Tạo Table

Tiến hành tạo 1 table với các field như sau:
1

2. Tạo Base Enum

Tiến hành tạo một Base Enum tương tự như hình:

2

3. Tạo Form –  Simple List And Detail:

Trong AOTForm. Nhấp chuột phải chọn New Form From Template ⇒ Chọn SimpleListDetails

3

4

4. Đưa dữ liệu hiển thị lên Grid.

a) Chọn Datasource.

Cách 1: Chuột phải DataSource ⇒ Chọn New Datasource .

5

6

Cách 2: Từ một cửa sổ AOT khác, vào Data Dictionary ⇒ Tables ⇒ Chọn bảng cần sử dụng, kéo sang Datasource bên form của bạn.7

Sau khi có datasource cho form của mình, chúng ta tiến hành gắn dataSource này cho Design.

Trong node Designs của form, chúng ta xổ nốt này xuống –> tại node Desgin thứ nhất –> chúng ta chuột phải chọn Properties, tìm đến thuộc tính DataSource bên cửa sổ Properties và set giá trị cho nó là tên DataSoure chúng ta đã tạo ở bước trên.

b) Chọn field hiển thị trên Grid.

 • Sổ xuống DataSource ⇒ Fields ⇒ Chuột phải chọn Open New Window.
 • 8
 • 9
 • Chọn Design ⇒ Body ⇒ Grid Container ⇒ Grid:
 • 10
 • Sau đó kéo field cần hiển thị từ cửa sổ Field vừa mở lúc nãy sang Grid.
 • 11
 • 12
 • Chọn Grid ⇒ Trong tab Properties ⇒ Chọn DataSource.

13Chọn Form ⇒ Chuột phải và chọn Save.

14

 • Tiếp tục chọn Form ⇒ Chuột phải và chọn Open (Để hiển thị kết quả sau khi kéo field vào Grid).
 • 15
 • 16

c) Thiết kế Form nhập dữ liệu:

Bước 1: Thiết kế Form Header.

 • Chọn Design ⇒ Body ⇒ Details Container ⇒ Detail Header (Header của Form Nhập).
 • Tại Detail Header ⇒ Chuột phải chọn New Control ⇒ Chọn Control hiển thị trên Header theo định dạng form của bạn.
 • 17
 • Chọn Control ⇒ Sang Tab Properties để tùy chỉnh thuộc tính cho Control.
 • 18
 • Thực hiện Save Form ⇒ Sau đó chọn Open để hiện thị kết quả Control đã thêm vào Header.
 • 19

Bước 2: Thiết kế Form Detail.

 • Chọn Design ⇒ Body ⇒ Details Container ⇒ Detail Tab (Chứa toàn bộ Tab Page của phần Detail Tab) ⇒ TabPage (Chứa tất cả control của 1 Tab Page).
 • Tại từng Tab Page ⇒ Add các control tương ứng với định dạng Form của bạn.
 • Lưu ý : Đối với các Control dùng để nhập thì sẽ thiết lập AutoDeclaration = Yes.
 • 20

Đối với từng control vừa thêm, vào properties và chỉnh thông số width và height của nó à để trông đẹp mắt hơn

21
Đối với control DateEdit, cần lưu ý chọn

22

 • Thiết lập giá trị cho Combobox:
 • Chọn Enum Type ⇒ Nhập Base Enum vừa tạo ở trên cho Combobox cần hiển thị.
 • 24
 • Save Form và xem kết quả.
 • 25

Bước 3: Tạo Code Thêm và Update dữ liệu.

Định nghĩa biến mặc định trong classDeclaration.

26

Tạo 1 phương thức thực hiện Thêm và Update dữ liệu. Form à Method à New Method.

27

28

Override phương thức Task : Để khi chọn tổ hợp phím Crtl + S thì dữ liệu sẽ được lưu lại.

29

30
 • Save lại Form và xem kết quả.
 • 31

Bước 4: Xóa.

32

Bước 5: Tạo sự kiện mousedblClick trên Grid (Khi nhấp vào record trên Grid thì giá trị sẽ được hiện thị trên Form).

 • Chọn Design ⇒ BodyGrid ContainerGrid ⇒ Method ⇒ Override Method ⇒ Chọn mouseDblClick.
 • 33

34

Save Form và xem kết quả.

35

d) Lưu ý : Thay đổi giá trị hiển thị trên Grid.

Bước 1: Form ⇒ Data Sources ⇒ Method ⇒ Chọn New Method.

36

Bước 2: Xử lí code để trả về giá trị tương ứng với từng record trên Grid.

37

Bước 3: Thay đổi thuộc tính của Combobox

38

Save Form và xem kết quả.

39

Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi  🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s